:: Asrama Induk Putra
:: Asrama Putra Pondok Tinggi
:: Asrama Putri I Al Masyhari
:: Asrama Putri II Al Khodijah
:: Asrama Putri III Nusantara
:: Asrama Putri IV Chos H Al-Insyiroh
:: Asrama Putri IV Chos I Ainusy Syamsi
:: Asrama Putra IV Chos Y Ardales
:: Asrama Putri IV Chos Y Al Choliliyah
:: Asrama Putra IV Al Mubarok
:: Asrama Putri IV Chos M Ainul Yaqin
:: Asrama Putra IV Chos N Al Hunain
:: Asrama Putri V Chaflah Mubarok
:: Asrama Putra Putri VI As Syafi'iyah
:: Asrama Putra Putri VII Al Husna
:: Asrama Putri VIII Robi'ah Al Adawiyah
:: Asrama Putra Putri IX Al Kautsar
:: Asrama Putri X Al Hurun'in
:: Asrama Putri XI Muzamzamah-Chosyi'ah
:: Asrama Putra XII Bani Umar
:: Asrama Putri XIII Bilqis
:: Asrama Putra Putri XIV Hidayatul Qur'an
 

Untitled Document

Jadwal Pengajian Asrama Putri XI Muzamzamah - Chosyi'ah

No
Hari/jam
Kelas
Kegiatan
Ustadz/Pengajar
Tempat
1

Ahad
04.45 - 05.30

05.30 – 06.20

 

 16.00 – 17.00

18.00 – 18.30
18.30 – 19.30

 

 

 

20.30 – 22.15


Semua santriwati

I
II SMP
III
I
II SMA
III
Mahasiswa Baru
Mahasiswa Lama

Semua santriwati

Semua santriwati
I
II SMP
III
I
II SMA
III
Mahasiswa Baru
Mahasiswa Lama

Semua santriwati

Jama'ah Subuh
Istighosah

Tajwid
Al Qur'an
Wasiya
Al Qur'an
Dardirul Ma'roj
Kasifatus Saja
Tajwidul Qur'an
Fiqhun Nisa

Al-Qur'an/MumorisahSholat Maghrib
Tuhaji
Arbain Nawawi
Sulam Taufiq
Tijan Darori
Fathul Majid
Qurotul Uyun
Al Ibriz
Fathul Qorib

Belajar Bersama


Ali Muhsin,M.Pd

Ifadah,S.Ag
Nur/Indah/Datur
Ali Ghufron,S.Ag
Dra.Hj.Niswah Q
Mustaghfirin,S.Ag
Ali Muhsin,M.Pd
Abd.Majid,S.Ag
A.Asy’ari

Dra.Hj.Niswah Q + Ustad.Mawadah

Ali Muhsin,M.Pd
Aladin,S.Ag
Matori
Abd.Majid,S.Ag
Nasrullah,S.Ag
Zainul A
Drs.Baidlowi
Umaro’,S.Pd
Drs.Syamsuri

Pembina Kamar


Ndalem

Audit
Audit
Perpustakaan
Aula
Depan Perpust
Ndalem
Depan Wartel
Ndalem

Kelas masing2


Musholla
Wartel
Depan Perpust
Audit
Audit
Aula Atas
Perpustakaan
Ndalem
Depan wartel

Kelas masing2

2

Senin
04.45 – 05.30

05.30 – 06.20

 

 


16.00 – 17.00

18.00 – 18.30
18.30 – 20.00

 

 20.30 – 22.15


Semua santriwati

I
II SLTP
III
I
II SMA
III
Mahasiswa Baru
Mahasiswa Lama
Semua santriwati


Semua santriwati
I
II SLTP
III
I
II SMA
III
Mahasiswa Baru
Mahasiswa Lama

Semua santriwati


Jamaa'h Subuh
Istighozah
Mabadiul Fiqiyah
Mabadiul Fiqiyah
Risalatul Mahidh
Bulughul Marom
Risalatul Mahidh
Ta'lim Muta'lim
Arbain Nawawi
Uqudul Ijain
Al-Qur'an/Mumorisah


Jama'ah Maghrib
Nahwu Wadhi
Ahlaqul Banat
Jurumiyah
Alimtsilati
Fathul Qorib
Kifayatul Awam
Arbain Nawawi
Bidayatul Hidayah

Musyawaroh


Ali Muhsin,M.Pd

Agus Dumung,SE
Ali Ghufron,S.Ag
Makhi,S.Ag
Nasrullah,S.Ag
Drs.Syahudi
Aladin,S.Ag
A.Asy’ari,M.Pd
Rusatamaji,Si
Dra.Hj.Niswah Q /
Ustad Mawaddah

Ali Muhsin,M.Pd
Drs.Zainul Arifin
Drs.Syamsuri
Aladin,S.Ag
Mustaghfirin,S.Ag
Nasrullah,S.Ag
Drs.baidlowi
A.Asy’ari,M.Pd
Abd. Majid,S.Ag

Pembina kamar masing-masing

 

Mushola
Wartel
Depan Perpust
Audit
Audit
Aula Atas
Perpustakaan
Ndalem
Depan Wartel
Kelas masing2


Musholla
Wartel
Depan Perpust.
Audit
Audit
Perpustakaan
Aula atas
Ndalem
Depan Wartel

Kelas masing2

3

Selasa
04.45 – 05.20

05.30 – 06.20

 

 


18.30 – 20.00

 

 20.00 – 22.15


Semua santriwati

I
II SMP
III
I
II SMA
III


I
II SMP
III
I
II SMA
III
Mahasiswa Baru
Mahasiswa Lama

Semua santriwati


Jama'ah Subuh
Istighozah
Shorof
Hidayatul Mustaqid
Tafsir Fatihah
Bulughul Marom
Ta'lim Muta'lim
Riyadus Sholihin


Nasoihul Ibad
Belajar Bersama


Ali Muhsin, M.Pd

Agus Dumung,Se
Mustaghfirin,S.Ag
Ahsin,S.Ag
Nasrullah,S.Ag
Drs.Syamsuri
Drs.Syahudi


Gus H Dzulhilmy
As’ad (Gus edo Yudistira)Pembina kamar masing-masing


Musholla

Wartel
Depan perpust
Audit
Audit
Aula Atas
Perpustakaan


AUDIT
Kelas maing-masing

 

Kamis
04.45 – 05.30

05.30 – 06.20

 

 16.00 – 17.00

18.00 – 18.30
20.00 - selesai


Semua santriwati

I
II SMP
III
I
II SMA
III
Mahasiswa Baru
Mahasiswa Lama

Semua santriwati

Semua santriwati
Semua santriwati


Jama'ah Subuh
Istighozah
Ahlaqul Banat
Al Ibriz
Humasi
Ta'lim Muta'lim
Targhibu Watarghib
Ayuhal Walad
Qurotul Uyun
Syarah Arbain

Al-Qur'an/Mumorisah


Sholat Maghrib + Tahlil
MUhadoroh


Ali Muhsin, M.Pd

Mardi, S.Ag
Ahsin,S.Ag
Agus Dumung, SE
Rustamadji,SI
Makhi,S.Ag
Abd.Majid,S.Ag
A.Asy’ari, M.Pd
Mustaghfirin,S.Ag

Drs.Hj.Niswah Q / Ustad.Mawaddah

Ali Muhsin,M.Pd
Pengurus/petugas


Musholla

Wartel
Depan Perpust
Audit
Audit
Aula
Perpustakaan
Ndalem
Depan Wartel

Kelas masing-masing


Musholla
Auditorium

Pengasuh